Besparingen op de kap van de veiligheid van de burgers

Vlaams Belang-Volksvertegenwoordiger Filip De Man voelde gisteren tijdens de plenaire vergadering van de Kamer minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH) aan de tand over de brief die zij ontving van de commissaris-generaal van de federale politie, mede ondertekend door haar drie directeurs. Mevrouw De Bolle schreef daarin dat honderden investeringen niet meer kunnen worden uitgevoerd. Politievoertuigen herstellen kan bijvoorbeeld niet meer, er zijn helmen en motorpakken tekort, bepaalde politiegebouwen kunnen niet meer worden beveiligd, drie schietstanden zijn al meer dan een jaar dicht, er is onderbemanning van diensten enzovoort. De Man wees erop dat professor De Ruyver, voorheen veiligheidsadviseur van de Eerste Minister, sprak van een regelrechte roofbouw op de federale politie. Hij verwees eveneens naar de bewering van de christelijke vakbond dat er geen geld is voor de 1.400 aspiranten die Milquet dit jaar wil aanwerven om oudere of ontslagnemende politiemensen te vervangen. De Man wou van Milquet vernemen wat haar reactie was op de boze brief van de commissaris-generaal. Milquet antwoordde dat er een hele reeks maatregelen was getroffen en dat het derhalve overbodig was alarm te slaan. Filip De Man vond het kras dat Milquet eigenlijk zei dat de commissaris-generaal en de directeurs van de federale politie er niets van kennen en dat ze stampei maken zonder reden. Hij klaagde eveneens de hypocrisie aan van de traditionele partijen CD&V, SP.A en Open VLD, die stuk voor stuk deel uitmaken van de federale regering die verantwoordelijk is voor de besparingen op onze veiligheid, terwijl ze vlak voor de verkiezingen wel de tribune bestijgen om diezelfde besparingen aan te klagen: “Men komt nu vanuit de drie regeringspartijen vertellen dat het anders en beter moet, maar ze zitten verdorie zelf in de regering* Het videofragment vereist minimaal internet explorer 5.0. Andere bladeraars geven mogelijk foutmeldingen of tonen het beeldfragment niet.