Geen echt eenheidsstatuut

Kamerlid Guy D'haeseleer had net voor de stemming over het zgn. eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden forse kritiek op het wetsontwerp van de regering. Het Vlaams Belang is immers van oordeel dat het bereikte compromis enkel het resultaat is van het politiek haalbare en niet van wat juridisch en vooral economisch noodzakelijk is. Er komt dus geen volledige en alles omvattende harmonisering van beide statuten. Integendeel. Over veel punten is er nog helemaal geen duidelijkheid: het verschil in loonstructuur tussen arbeiders en bedienden, geen eenduidigheid inzake gewaarborgd loon, de tijdelijke werkloosheid, de verschillen aan de bron en de berekeningswijze van het vakantiegeld, het moment van uitbetaling van het loon, de ongelijke persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen, de hervorming van de paritaire comit├ęs voor arbeiders en bedienden,... De vandaag bereikte regeling voor de opzegtermijnen en de carensdag is dan ook maar minimaal, betoogde D'haeseleer. Bovendien staat deze regeling onder sterke druk, want de Raad van State heeft nog veel kritiek - die de regering bij de opmaak van het ontwerp genegeerd heeft. Guy D'haeseleer vreest dan ook een juridische chaos, zeker nadat ook bepaalde vakbondscentrales aangekondigd hebben een en ander te zullen aanvechten bij het Grondwettelijk Hof. Het is dan ook logisch dat het Vlaams Belang dit flauwe afkooksel van wat een eenheidsstatuut zou moeten zijn niet heeft goedgekeurd.* Het videofragment vereist minimaal internet explorer 5.0. Andere bladeraars geven mogelijk foutmeldingen of tonen het beeldfragment niet.