De Turken komen

Als het van de EU afhangt, mogen Turken binnenkort vrij naar Europa reizen. Een nieuwe, massale immigratiegolf is op komst.

Als het van de Europese Commissie afhangt, wordt de visumplicht voor Turken over hooguit drie jaar afgeschaft. Vanaf dat moment zullen de 80 miljoen Turkse staatsburgers zonder enige belemmering toegang krijgen tot het grondgebied van de Europese Unie.

Chantage beloond

Turkije eist deze visumvrijstelling voor haar onderdanen al langer en weigerde daarom een overeenkomst met de Europese Unie over de terugname van illegale immigranten die via zijn grondgebied de EU binnenkomen. Die weigering, gecombineerd met de manifeste onwil van het land om zijn grenzen met Griekenland en Bulgarije afdoende te bewaken, zorgden ervoor dat Turkije de voorbije jaren uitgroeide tot de ideale springplank voor de illegale immigratie naar Europa. In plaats van zélf de buitengrenzen met Turkije beter te beschermen en de toetredingsonderhandelingen met het Aziatische land eindelijk stop te zetten kiest de Europese Commissie er nu voor Turkije voor deze chantage te belonen.

EU helpt Europa om zeep

En daar blijft het uiteraard niet bij. Het spreekt voor zich dat de Turkse belofte om voortaan de illegale immigratie naar de EU tegen te gaan, in het niets zinkt bij de nieuwe, massale immigratiestroom die op gang zal komen eens de visumplicht voor Turken daadwerkelijk is afgeschaft. In die zin is de remedie zelfs erger dan de kwaal.

Met haar waanzinnige plannen heeft de Commissie dan ook nog eens één zaak duidelijk gemaakt: deze EU helpt Europa om zeep.

In de plenaire vergadering van de Kamer heeft Volksvertegenwoordiger Filip De Man eerste minister Di Rupo over de visumplicht ondervraagd. Hier leest u het verslag.* Het videofragment vereist minimaal internet explorer 5.0. Andere bladeraars geven mogelijk foutmeldingen of tonen het beeldfragment niet.